TROCHĘ HISTORII O NAS

Z inicjatywy śp. Pana Czesława Gwoździowskiego założny został w latach 1979-1980 Komitet, którego celem było zbieranie funduszy na zakup Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Rzymie, jako daru Polonii całego świata dla Papieża Polaka. Na czele Komitetu Zbiórki Funduszy stanęła śp. Pani Hanka Górska. Dzięki hojnej ofiarności lokalnej Polonii udało się zebrać na ten cel i przekazać do Rzymu kwotę 60,000 dolarów. W listopadzie 1981 roku Dom Polski w Rzymie został poświęcony przez Jana Pawła II.

Koło nasze, założone w październiku 1986 roku zostało zarejestrowane w Stanie Kalifornia oraz w Federalnym Urzędzie Podatkowym w roku 1987, jako fundacja kościelna, non-profit pod nazwą Friends of John Paul II Foundation of California/Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Kalifornii. Pierwszym prezesem nowo utworzonego Koła został śp. Pan Czesław Gwoździowski. Po śmierci Pana Czesława funkcję tę objęła Jego Małżonka, Pani Wanda Gwoździowska, która do dziś jest Członkiem Honorowym naszego Koła.

W roku 1988 prezesem został Pan Stanisław K.Cybulski i pozostał na tym stanowisku pracując wytrwale i z wielkim sercem ponad 20 lat. Pan Cybulski jest dziś również Członkiem Honorowym Koła. Od początku istnienia Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Kalifornii, a uprzednio w Komitecie Zbioru Funduszy, funkcję skarbnika objęła Pani Izabella Frankowska, która na tym stanowisku z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pozostała ponad 25 lat. Wielką rolę w pracy naszego Koła, od jego założenia do dziś, odegrała również pełna energii i zapału, wielkiego serca i dobrego humoru, Pani Zofia Adamowicz. Pani Zofia przez 5 lat sprawowała funkcję sekretarza, do dziś jest bardzo aktywnym członkiem Dyrekcji.

W roku 2010 prezesem Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Południowej Kalifornii została Pani Dr. Maria Zdunkiewicz.

Za ten olbrzymi wkład pracy dla Fundacji naszego Ojca Świętego składamy Paniom Gwoździowskiej, Adamowicz, Frankowskiej i Zdunkiewicz, Panu Cybulskiemu oraz wszystkim członkom poprzednich Zarzadów i Dyrekcji serdeczne Bóg Zapłać!

W roku 2012 funkcję prezesa objęła Bogusława Doerr.

Zarząd

Dyrekcja

Komisja Rewizyjna:

Głównym zadaniem Koła jest wspieranie działalności powołanej do życia w listopadzie 1981 roku przez Ojca Świętego, Fundacji Jana Pawła II (szczegóły www.fjp2.com).

Apelujemy do Polonii kalifornijskiej, szczególnie do młodych ludzi o zapisywanie się na członka Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, jako wyraz wdzięczności dla naszego Papieża Polaka za wszystko co dla nas uczynił oraz by utrzymać i przekazywać następnym pokoleniom to wielkie dziedzictwo duchowe i kulturowe, które nam pozostawił nasz kochany Ojciec Święty.

Składki członkowskie przekazywane są co roku w całości do Rzymu na wspieranie działalności Fundacji.

Mamy wiele planów na przyszłość, o których będziemy Państwa informować w kolejnych sekcjach naszej strony internetowej. Wierzymy, że z błogosławioną opieką naszego Patrona Jana Pawła II i życzliwością pomocnych nam ludzi, uda nam się je zrealizować.

W imieniu Zarządu i Dyrekcji
Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Południowej Kalifornii
Bogusława Doerr